ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ιστοσελίδα μαθήματος

Συγγράμματα
Καμπουρλάζος – Εισαγωγή στην υπολογιστική νοημοσύνη – Μια ολιστική προσέγγιση

Σημειώσεις

Προηγούμενα θέματα


22-02-2021

Σύντομη εισαγωγή στο μάθημα. Προβληματισμοί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης:

  • πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας
  • the trolley problem (πρόβλημα ηθικής)

01-03-2021

Σημειώσεις (Ζαφ)


08-03-2021

Σημειώσεις (Ζαφ)


15-03-2021

Αργία


22-03-2021

Σημειώσεις (Ζαφ)