Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Ώρες/εβδομάδα: 3 (2 θεωρία + 1 εργαστήριο)
Διδάσκων/ουσα: Βασίλειος Καμπουρλάζος [vgkabs@teiemt.gr]
Τρόπος βαθμολόγησης: Εξέταση αποκλειστικά με ασκήσεις, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλίο/σημειώσεις
Βιβλιογραφία (πατήστε για ψηφιακή έκδοση):

Γ. Α. Θεοδώρου, Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (Fuzzy Logic). Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
Haykin, Simon (2009) Neural networks and learning machines-Pearson Education
Β.Γ. Καμπουρλάζος, Γ.Α. Παπακώστας, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη Μια
Ολιστική Προσέγγιση. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
(www.kallipos.gr), 2016. (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3443).

Applied Soft Computing

IEEE Transactions on Fuzzy Systems

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

IEEE Transactions on Evolutionary Computation

Neural Networks

Neurocomputing


Εβδ#1 (18-10-2021)
(διακόπηκε λόγω τεχνικών εργασιών)

Σε τί διαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη από την υπολογιστική νοημοσύνη;
– Η πρώτη διαχειρίζεται σύμβολα και η δεύτερη αριθμούς

Για ποιό λόγο χρειάζεται η υπολογιστική νοημοσύνη;
– Είναι χρήσιμη για εφαρμογές νέων τεχνολογιών, για την κατασκευή ρομπότ, για εφαρμογές παράδοσης υλικών προϊόντων (π.χ. παράδοση προϊόντων κατ’ οίκον από drone – Amazon), υπηρεσίες εξειδικευμένες ανά άτομο. (Ειδικά για το τελευταίο, η αυξημένη πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνιών δημιουργεί την ανάγκη για υψηλό αυτοματισμό στην προσαρμογή των υπηρεσιών στα άτομα)