Τρέχουσα εξεταστική – Ύλη

Ιανουάριος 2021

Γ' εξάμηνο

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

Από την ανακοίνωση εξεταστικής του 2020 έχουμε τα παρακάτω:

Alfred V. Aho, e.a. – “Compilers – Principles, Techniques, and Tools”

σελ. 1-92 (αγγλικά)

(από το δείγμα της εκδοτικής έχουμε τις σελίδες 1-43 στα ελληνικά)

Scott Michael – “Πραγματολογία των γλωσσών προγραμματισμού”

σελ. 1-73 (στην πράξη 35-73, χωρίς την εισαγωγή)

Douglas Thain – “Introduction to Compilers and Language Design, Second Edition”

όλο εκτός 50-67

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Tanenbaum – “Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, 4η έκδοση”

Σελ. 1-254

Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση “δεινόσαυροι”, Εκδόσεις Γκιούρδας

Σελ. 1-463

Λειτουργικά Συστήματα, 2η έκδοση “δεινόσαυροι”, εκδόσεις Ίων

Σελ. 1-481

Operating Systems: Three Easy Pieces

Κεφ. 1 – Κεφ. 33

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφάνειες μαθήματος

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Α' εξάμηνο

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ C/C++

Ασκήσεις στην ασύγχρονη εκπαίδευση