Τέλος ενότητας

< —– η εικόνα έχει ολοκληρωθεί! Είναι το άγαλμα του καπνεργάτη στην ομώνυμη πλατεία με φόντο τη Δημοτική Καπναποθήκη.