Ο καπνός στην Καβάλα

Η καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες τον κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Ήταν αυτή που προσέλκυσε εμπόρους και εργάτες στην Καβάλα, οι οποίοι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα την ανέδειξαν πρώτη εξαγωγική δύναμη σε όλη την ευρύτερη περιοχή, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας, μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος. Για πολλά χρόνια, το άρωμα του καπνού ήταν κυρίαρχο στην πόλη, όπως και οι τεράστιες, επιβλητικές καπναποθήκες που έφταναν μέχρι το κύμα. Οι καπναποθήκες που έχουν απομείνει αποτελούν μάρτυρες ενός – όχι και τόσο – μακρινού παρελθόντος για τον επισκέπτη.