Ο καπνός στην Καβάλα

Βρείτε τις σωστές απαντήσεις για να περάσετε στο επόμενο επίπεδο. Όταν θα έχετε φτάσει στη λύση πατήστε στο “επόμενο” και δώστε το αποτέλεσμα: