Δίκτυα υπολογιστών

Ώρες/εβδομάδα: 3
Διδάσκων/ουσα: Κωνσταντίνος Ράντος [krantos@cs.ihu.gr]
Τρόπος βαθμολόγησης: Βαθμολογούμενες ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης
Βιβλιογραφία (πατήστε για ψηφιακή έκδοση):

Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, William Stallings, Εκδόσεις Τζιόλα, Έκδοση 8η, 2011,
ISBN
: 9789604183296
Δίκτυα Υπολογιστών,
B. Forouzan, F. Mosharraf, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Έκδοση 1η, 2011,
ISBN
: 9789604910182 Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση 4η, 2003, ISBN:
9602096896

Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές τους στο
Internet, Douglas E. Comer, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση 4η, 2007, ISBN: 9789604610402 James F. Kurose, Keith W. Ross (2009) Computer Networking_ A Top-Down Approach


Εβδ#1 (18-10-2021)
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων:

Router (δρομολογητής): συνδέει διαφορετικές δίκτυα μεταξύ τους. Βρίσκεται στα όρια μεταξύ τοπικού δικτύου και διαδικτύου και δρομολογεί τα πακέτα δεδομένων στο διαδίκτυο.
IP addresses (διευθύνσεις IP=internet protocol): Είναι χαρακτηριστικές μοναδικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές δικτύου για την διευθέτηση της δρομολόγησης των πακέτων δεδομένων. Υπάρχουν δύο βασικά είδη διευθύνσεων:

  • λογική: είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σε επίπεδο λογισμικού (software) και μεταβάλλεται ανάλογα με το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεμένος (μορφή: 216.58.216.164 (IP του google, έκδοση 4 της IP))
  • φυσική:είναι η διεύθυνση της κάρτας δικτύου του υπολογιστή και παραμένει σταθερή, εκτός αν αλλάξει η κάρτα (μορφή: 00-14-22-01-23-45 (για συσκευή Dell))

Πίνακας διευθύνσεων: ορίζει τον προορισμό (διεύθυνση) του πακέτου δεδομένων, ανάλογα με τη διεύθυνση IP. Οι διαθέσιμες πληροφορίες που έχει ο πίνακας για κάθε router αφορούν τον επόμενο προορισμό και όχι την πλήρη διαδρομή του. [Λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο με το ταχυδρομείο∙ όταν ένα κέντρο διαλογής παραλαμβάνει μια επιστολή, δεν μπορεί να την στείλει στην ακριβή διεύθυνσή του, αλλά σε ένα κεντρικό ταχυδρομείο στην ευρύτερη περιοχή της διεύθυνσης (π.χ. περιφέρεια ή νομό) και από εκεί γίνεται η διανομή σταδιακά σε μικρότερες περιοχές (πόλεις, χωριά, περιοχές) μέχρι να φτάσει στον ακριβή προορισμό. Αντίστοιχα, ένα router προωθεί τα πακέτα δεδομένων προς ένα ευρύτερο προορισμό]

Switch: συσκευή που αναλαμβάνει τη σύνδεση υπολογιστών μεταξύ τους και στο διαδίκτυο. Όλοι οι υπολογιστές που συνδέονται στο switch συνδέονται και μεταξύ τους και όταν αυτό είναι συνδεμένο στο διαδίκτυο, συνδέονται και όλοι οι υπολογιστές. Όταν το switch διαβάζει τη διεύθυνση IP για ένα πακέτο δεδομένων, αποφασίζει αν θα το προωθήσει σε άλλον υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. (αν δεν υπήρχε το switch, όλοι οι υπολογιστές θα έπρεπε να είναι συνδεμένοι πάνω στο router, το οποίο θα ήταν αδύνατο για μεγάλο αριθμό υπολογιστών)

Firewall: ελέγχει τα εισερχόμενα / εξερχόμενα πακέτα και αποκλείει όσα δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για λόγους ασφαλείας. Η υλοποίηση του firewall μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο υλικού, είτε σε επίπεδο λογισμικού.

Οι υπολογιστές, το switch και το router είναι τα ελάχιστα συστατικά ενός απλού δικτύου (παρακάτω σε ενδεικτικό σχεδιάγραμμα):